Лечение

  • СБР МАРИКОСТИНОВО ЕООД

   СБР Марикостиново ЕООД е лечебно заведение, специализирано за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и гинекологични заболявания.

  Заболявания на опорно-двигателния апарат

  • Дегенеративни
  •    Генерализирана остеоартроза
  •    Гонартроза
  •    Коксартроза
  •    Морбус Бехтерев
  •    Остеопороза
  • Травматични
  •    Дисторзио
  •    Луксацио
  •    Фрактури, Синдром на Зудек
  •    Заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение

  Заболявания на периферната нервна система

  • Цервико-брахиален радикулит
  • Скаленус синдром
  • Поясно-кръстцов радикулит
  • Плексит
  • Полирадикулит
  • Дископатия

  Гинекологични заболявяния

  • Тазова възпалителна болест
  • Стерилитет