• Български език Български

Местоположение и природа

 • СБР МАРИКОСТИНОВО ЕООД

  СБР Марикостиново ЕООД е разположена на 347 дка площ, представляваща леко нагинат хълм, сравнително добре озеленен. Наличието на борова гора съсдава благоприятни микроклиматични условия, различаващи се от тези в околността.

  Изворната кал в калонаходището се образува при отлагане на фино слинесто вещество, носено от минералната вода при участието на редица благоприятни природни фактори - висока термалност на изворната минерална водам наличието на органични вещества. Едно от предимствата на калонаходището се определя от естествено бликащата минерална вода, която разрежда калта и създава условия за непрекъснато движение на слоевете.

  Минералните извори и уникалното открито калонаходище са своебразно и ценно природно богатство, което се доближава до лечебните фактори в Хевис - Унгария и Пиещани - Словакия.

  Тези природни дадености в съчетание с благоприятния климатм който е с подчертано средиземноморско влияние са използвани от дълбока древност, за което има исторически доказатества - турска баням построена върху римски основи (реставрирана през 2000г.), останки от трако-римско с.Петра в местността Рупите, която се намира на 1 км. от болницата.

  Специализираната болница се намира на 15 км. от гр.Петрич, на 16 км. от гр.Сандански на 2 км. от с.Марикостиново и международен път Е79.